NIEUWE BRITSE VENNOOTSCHAP - ELEKTRONISCH BESTELFORMULIER

Dit formulier dient op Uw computer te worden ingevuld en vervolgens gezonden met het klikken op "Sturen" op het einde van het formulier.

De Engelse vennootschappen eisen een minimum van : 1 aandeelhouder en 1 beheerder. De secretaris is niet verplicht. In het geval van vennootschappen met één lid (aandeelhouder) mag de aandeelhouder ook de beheerder of de secretaris zijn. Als U niemand als secretaris kunt aanduiden kunnen wij U een secretaris van de vennootschap voor 200,00 euro per jaar bezorgen.

Toen U ons Uw behoorlijk ingevuld formulier hebt opgestuurd zullen wij Uw naamkeuze en andere details nagaan. Toen wij U zullen hebben bevestigd dat Uw naamkeuze beschikbaar is (of niet) zullen wij U een antwoord per E-mail zenden op het E-mail adres vermeld op Uw formulier.

Als er geen problemen zijn zal het E-mail de details van Uw bestelling vermelden en een betalingsreferentie en de keuze van betalingswijzen geven. Toen Uw betaling zal worden bevestigd/ontvangen zal Uw bestelling vlug worden behandeld - normaal binnen een termijn van 2 werkdagen. Zodra de vennootschap zal worden opgericht zullen wij een E-mail zenden waarin de details van de oprichting van de vennootschap worden vermeld. Per aangetekend schrijven zullen wij U 3 gebonden afschriften van de Oprichtingsakte van de Vennootschap en de Statuten opsturen, evenals het Oprichtingsbewijs, alles in het Frans vertaald. Wij zullen één van deze afschriften als Agent belast met de Oprichting bevestigen.

Als er problemen over Uw bestelling zijn zal het antwoord per E-mail U op de hoogte ervan houden.

Vragen inzake de beheerder 1 :

Beheerder 1 familienaam voornaam (-namen)

Beheerder 1 adres

Beheerder 1 geboortedatum geboortestad

Beheerder 1 nationaliteit beroep

Beheerder 1 kleur van je ogen Telefoonnummer

E-mail adres

Vragen inzake de beheerder 2 (Optioneel) :

Beheerder 2 familienaam voornaam (-namen)

Beheerder 2 adres

Beheerder 2 geboortedatum geboortestad

Beheerder 2 nationaliteit beroep

Beheerder 2 kleur van je ogen Telefoonnummer

Bestelde artikelen :

Naamloze vennootschap inc adres van de maatschappelijke zetel (12 maanden) op 750,00 euro

Secretaris van de vennootschap (12 maanden) op 200,00 euro

Documenten voor de opening van een filiaal op 500,00 euro

Gekozen naam van vennootschap (2 keus alstublieft). Achtervoegsel : LTD of LIMITED.

Voorgestelde naam voor de vennootschap 1

Voorgestelde naam voor de vennootschap 2

Als U onze mogelijkheid van secretaris van de vennootschap niet hebt gevraagd gelieve de vragen hieronder over de secretaris in te vullen :

Secretaris - familienaam voornaam (-namen)

Secretaris - adres

Secretaris - geboortestad

Secretaris - kleur van je ogen Telefoonnummer

Geplaatste kapitaal van de vennootschap bestaat uit gewone aandelen van 1.00 per stuk

Vragen inzake aandeelhouder 1 :

Aandeelhouder 1 familienaam voornaam (-namen)

Aandeelhouder 1 adres

Aandeelhouder 1 geboortestad Telefoonnummer

Aandeelhouder 1 kleur van je ogen Aantaal aandelen gehouden

Vragen inzake aandeelhouder 2 (Optioneel) :

Aandeelhouder 2 familienaam voornaam (-namen)

Aandeelhouder 2 adres

Aandeelhouder 2 geboortestad Telefoonnummer

Aandeelhouder 2 kleur van je ogen Aantaal aandelen gehouden