INFORMATION

OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAPPEN (EUROPESE GEMEENSCHAP)
Soort - Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid/Naamloze Vennootschap - Britse

Wij helpen u bij het starten van uw eigen Britse bedrijf.

COMMERCIALISERING IN HOLLLAND/BELGIE (alles inbegrepen …. Euro 1250,00)

Iedere vennootschap met ons hulp opgericht mag handel drijven in Holland of Belgie met de gewone opening van een filiaal, dat overeenstemt met de Nederlands of Belgische wetgevingen. Statuten in het Nederlands en in het Engels zullen worden bezorgd met alle nodige documenten voor Handelsregister in Holland of Belgie. Met het nummer van Nederlands of Belgisch Handelsregister en het Nederlands of Belgisch BTW-nummer wordt de vennootschap als een NV of BVBA gebruikt. Met onze formule kunt U het bedrag van het kapitaal van de vennootschap en het percentage van het volgestort kapitaal kiezen. Geen kapitaal zal op een geblokkeerde bankrekening moeten worden geplaatst en geen activiteit in Engeland wordt noodzakelijk. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders en bestuurders wordt beperkt tot het bedrag van het volgestort kapitaal.

HET BEDRIJF IN EN VANUIT ENGELAND GEBRUIKEN. (alles inbegrepen …. Euro 750,00)

Voordelen:
(JAARLIJKSE FORMALITEITEN EN BOEKHOUDING - BRITSE VENNOOTSCHAPPEN:

Stukken die ieder jaar in Groot-Brittannie voor een 'LIMITED' vennootschap dienen te worden bezorgd
  1. Formulier AR01 ANNUAL RETURN. Te bezorgen op de verjaardagsdatum van de oprichting van de vennootschap. Een inlichtingenformulier dient te worden ingevuld. Betalende verklaring ;
  2. Formulier P35, P11, P14/P60. Aangifte van inkomsten van bestuurders en bedienden op 19 mei van ieder jaar ten laatste te bezorgen ;
  3. De jaarrekeningen van de vennootschap (bedrijfsresultaat, balans, verslag van de directeurs, enz….). Vereist door het Britse Register van Vennootschappen 9 maanden na de sluiting van het boekjaar binnen een termijn van 21 maanden na het begin van het boekjaar ;
  4. Formulier CT600. Aangifte van het bedrijfsresultaat vereist door het Belastingenkantoor ten laatste 12 maanden na de sluiting van het boekjaar binnen een termijn van 24 maanden na het begin van het boekjaar.)